Kontakt

Fakturačné údaje

jednanula s.r.o.
Komenského 69
040 01 Košice
Slovenská republika
IČO: 53 128 613
DIČ: 2121285518
Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra
Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka
číslo 49333/V.
Spoločnosť jednanula s.r.o. nie je platcom DPH

Sme pripravení vytvoriť niečo výnimočné